Mokesčių konsultacijos

  • Konsultavimas  apskaitos  ir  mokesčių  klausimais vietoje  ir  telefonu;

 

  • Padedame tinkamai parengti mokesčių deklaracijas, informuojame apie mokesčių įstatymų pasikeitimus;

 

  • Konsultacijos mokesčių optimizavimo, mokesčių atidėjimo ir mokestinių lengvatų klausimais, remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais;

 

  • Vykdome  mokesčių patikrinimus, siekiant nustatyti,  ar mokesčių apskaičiavimas ir mokesčių deklaracijos sudarymas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius mokesčius reglamentuojančius įstatymus ir kitus normatyvinius aktus, įvertiname esamas ar tikėtinas mokestines rizikas;

 

  • Po dokumentų patikrinimo pateikiame rekomendacijas dėl aptiktų klaidų ištaisymo, mokestinių rizikų sumažinimo arba panaikinimo.