Nuorodos

LR teisės aktai - http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

ES teisės aktai - http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.forma_l

Valstybinė mokesčių  inspekcija - http://www.vmi.lt

Elektroninio deklaravimo sistema - http://deklaravimas.vmi.lt

SODRA - http://www.sodra.lt

Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema EDAS - http://draudejai.sodra.lt

VĮ Registrų centras - http://www.registrucentras.lt

Audito ir apskaitos tarnyba  - http://www.aat.lt

Lietuvos auditorių rūmai - http://www.lar.lt

Vidaus auditorių asociacija – www.vaa.lt

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija - http://www.lbaa.lt

Tarptautinė buhalterių  federacija - http://www.ifac.org

Statistikos departamentas - http://www.stat.gov.lt

Muitinės departamentas - http://www.cust.lt

Elektroniniai valdžios vartai - http://www.evaldzia.lt

ES PVM mokėtojo kodo patikrinimas - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Užsienio valiutų kursai - http://www.lb.lt/exchange/default.asp

Reklamos komunikacija - Taurus Media Limited